تجهیزات

تجهیزات مورد استفاده در فرایند انتقال تکنولوژی باید به خوبی ارزیابی شوند و در صورتیکه Qualification کافی برای استفاده در فرایند انتقال تکنولوژی را نداشته باشند، باید اصلاح شوند و یا اینکه تغییر داده شوند. این تجهیزات را می‌توان در 4 دسته طبقه بندی کرد:

 

  • تجهیزات تولید تحقیقاتی

از این تجهیزات برای انجام ارزیابی اولیه بانک سلولی و نیز تهیه بانک سلولی پای کار از بانک سلولی مادر استفاده می‌گردد که برخی از این تجهیزات عبارتند از:

·         Biosafety cabinet

·

·         Pipetting Controller
·         CO2 Incubator
·         Water Bath
·         Centrifuge
·         Orbital Shaker
·         -70ºC freezer
·         Cool cell
·         Nitrogen Tank
·         Microscope
·         Sampler
·         Cold Room (2-8°C)
·         Magnet stirrer

·         ShaFlask

  • Shake Flask
    • تجهیزات تولید پایلوت

از این تجهیزات برای ارزیابی سلول قبل از تولید اصلی استفاده می‌شود و در صورتیکه تمام شرایط پیش بینی شده در این مرحله محقق شود تولید بیوسیمیلار می‌تواند وارد فاز صنعتی گردد که برخی از این تجهیزات عبارتند از:

 
·         Bioreactor
·         Osmometer
·         Cell Culture Analyzer

·

·         Chromatography System
·         Chromatography column
·         Tangential Flow Filtration System
·         conductivity meter
·         UV-Vis spectropotometer
·         Depth filter holder
·         Cartidge filter holder
  • تجهیزات تولید صنعتی

تجهیزات این بخش همانند تجهیزات مورد استفاده در تجهیزات تولید پایلوت است با این تفاوت که دارای مقیاس بزرگتری نسبت به تجهیزات پایلوت هستند.

  • تجهیزات مرتبط با آنالیز مواد حد واسط و محصول نهایی

از این تجهیزات برای آنالیز مواد اولیه، مواد حد واسط و فراورده‌های نهایی دارویی استفاده می‌شود که تعدادی از آنها عبارتند از:

·         HPLC with different detector
·         Mass spectrophotometer

·         pH Meter

·         Electrophoresis

·

·         pH meter

·         Chemical Hood

·         Incubator

·         Refrigerated centrifuge

·         UV/Vis Spectrophotometer
·         Microscope

·         Plate Reader

·         Particle counter

·         PCR

·         Centrifuge

·         CO2 incubator

 
·         Conductivity meter

·         Micro-Spin Fuge/Vortex

 
·         Gas chromatography

·         Refrigerator (2-8°C)

 
·         Osmometer

·         Freezer (-20ºC)

 
·         TOC analyzer

·         Freezer (-70ºC)

 
·         ELISA reader 
·         Biosafety cabinet 
·         Raman spectroscopy 
·         Karl fischer 
·         scale 
·         Atomic absorption 
·         Stability chamber 

چشم انداز ما

توانمد سازی شرکت های داروسازی در تولید داروهای بیولوژیک و بیوتکنولوژیک

رفع انحصار تولید داروهای بیولوژیک و بیوتکنولوژیک

تولید داروهای بیولوژیک و بیوتکنولوژیک در جهت رفع نیازهای بیماران


ارزش های سازمانی

سخت کوشی

افزایش بهره‌وری

صداقت سازمانی

آدرس: کرج، انتهای بلوار ارم،کوی زنبق، کوچه نرگس غربی، پلاک 50، واحد 3

تلفن: 09127286245 ــ 02633292042

ایمیل: info@Atrinpharmed.com

ساخته شده توسط سایت ساز سی فایو

EnglishIran