مواد مصرفی و محیط کشت

مواد اصلی مورد استفاده در فرایند تولید داروهای بیولوژیک در ادامه آمده است و این مواد علاوه بر سازگاری با تجهیزات شرکت دریافت کننده تکنولوژی، باید منبع قابل اعتماد و پایداری نیز برای تأمین آنها وجود داشته باشد و این مواد منطبق با مقررات سازمان‌های نظارتی باشند.

·         Culture medium
·         Feed
·         DMSO
·         FBS
·         Trypan Blue
·         Gas Filter
·         Liquid Filter
·         Chromatography resin
·         Chromatography Buffers
·         Cassette filter

چشم انداز ما

توانمد سازی شرکت های داروسازی در تولید داروهای بیولوژیک و بیوتکنولوژیک

رفع انحصار تولید داروهای بیولوژیک و بیوتکنولوژیک

تولید داروهای بیولوژیک و بیوتکنولوژیک در جهت رفع نیازهای بیماران


ارزش های سازمانی

سخت کوشی

افزایش بهره‌وری

صداقت سازمانی

آدرس: کرج، انتهای بلوار ارم،کوی زنبق، کوچه نرگس غربی، پلاک 50، واحد 3

تلفن: 09127286245 ــ 02633292042

ایمیل: info@Atrinpharmed.com

ساخته شده توسط سایت ساز سی فایو

EnglishIran