تضمین کیفیت (Quality Assurance)

تضمین کیفیت (QA) مجموع رویه‌های سازماندهی شده به منظور کسب اطمینان از انطباق محصولات دارویی با مشخصات از پیش تعیین شده می‌باشد. این رویه‌ها کلیه فعالیت‌ها و مسئولیت‌های مورد نیاز…

ادامه خواندنتضمین کیفیت (Quality Assurance)

مواد مصرفی و محیط کشت

مواد اصلی مورد استفاده در فرایند تولید داروهای بیولوژیک در ادامه آمده است و این مواد علاوه بر سازگاری با تجهیزات شرکت دریافت کننده تکنولوژی، باید منبع قابل اعتماد و…

ادامه خواندنمواد مصرفی و محیط کشت